OSM Stalowa Wola

Dajemy to co najlepsze już ponad 50 lat…

Zakład Mleczarski w Stalowej Woli istnieje od 1962r. W 1980r. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli powołano Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Stalowej Woli. Od tego czasu Spółdzielnia przechodziła wiele zmian. Obecnie po zmodernizowaniu i zakupieniu nowych linii technologicznych jest znanym i cenionym producentem wysokiej jakości wyrobów mleczarskich.

Bazę surowcową Spółdzielni stanowią dostawcy mleka z 27 gmin z dziewięciu powiatów woj. podkarpackiego i woj. lubelskiego. Mleko do Spółdzielni dostarcza średnio około 350 rolników, którzy spełniają wysokie wymagania weterynaryjne i jakościowe. Rolnikom tym znacznego wsparcia udzieliła Spółdzielnia, wypłacając zaliczki i pożyczki z funduszu rozwoju, które są im potrzebne na przeprowadzenie remontów, modernizację swoich gospodarstw.

Spółdzielnia w 2006r. zakończyła prace modernizacyjne i remontowe dostosowując Zakład do wymagań stawianych przez Unię Europejską a tym samym Zakład zatwierdzono decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Stalowej Woli do „handlu na terenie UE”.

Koszt dostosowania Zakładu do wymagań UE to kwota ponad 3,5 mln zł. Wielkość inwestycji i remontów Spółdzielnia finansowała z własnych środków, ale również korzystała z kredytów preferencyjnych jak również funduszy strukturalnych.

W ramach prac dostosowawczych wybudowano nowy budynek odbioru mleka surowego, zmodernizowano wszystkie pomieszczenia socjalne w postaci szatni, sanitariatów, jak również wyremontowano wszystkie hale produkcyjne. Wymieniono całość instalacji elektrycznych, amoniakalnych jak również instalacje ciepłej i zimnej wody i nabiałowe. W ramach prac dostosowawczych zakupiono również nowe zestawy pasteryzatorów do pasteryzacji i homogenizacji mleka i śmietany. Zakupiliśmy też nowe urządzenia do pakowania próżniowego twarogów i produktów płynnych w kubki.

Wdrożyliśmy system HACCP, którego celem jest podwyższenie standardów produkcji oraz bezpośrednio produkowanej żywności.

Dzięki wysokim standardom higienicznym jak również wysokiej jakości surowca, produkty nasze sprzedawane są w Stalowej Woli, Nisku, Tarnobrzegu, Sandomierzu, Mielcu, Tarnowie, Krakowie, Rzeszowie i Lublinie.

Obecnie Spółdzielnia stoi przed nowymi wyzwaniami jakimi są: rozwój bazy surowcowej i pozyskiwanie nowych rynków zbytu. W dniu 31.07.2022 zakład produkcyjny w Stalowej Woli został kupiony przez firmę Mleko Łazorko Lucjan Łazorko.


Zadaj pytanie ?


Dane kontaktowe:

Mleko Łazorko Lucjan Łazorko
ul. Staszica 1
37-450 Stalowa Wola
tel.:15 642 50 06, 15 642 51 66, 15 642 53 57
fax: 15 158777772
E-mail:handel@mlekolazorko.pl
NIP:
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Stalowej Woli ul. Staszica 1; 37-450 Stalowa Wola; tel.15 642 50 06, 15 642 51 66, 15 642 53 57; E-mail:a@a.pl

Copyright (c) 2013-2016 Mleko Łazorko Lucjan Łazorko All rights reserved.

Projekt i realizacja: Nado.com.pl